“Doctoreren is een uitdaging… er is durf en engagement voor nodig.
Je zoekt zelfstandig intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Meerdere jaren.”

Net daarom, kozen we een ‘uitdagende’ slogan… passend bij een campagne die engagement vereist.
Door middel van een QR-code, verwijzen we geïnteresseerden naar de website van Ugent, meerbepaald de infopage
over doctoreren. En daar… zoeken ze het zelf maar uit.

PROJECT

Doctoraat Campagne

Print – Digital – Web – Social

CLIENT

UGent

DATE

2020

DESIGNER

Wim Rombouts